2012

 

Musikprojekt

I 2012 har vi fortsat musikprojektet startet i 2011.

Kulminationen var en fantastisk Betaniarevy, hvor beboerne i projektet underholdt deres medbeboere, personale og pårørende. Projektet viser med al tydelighed, at musik gør en stor forskel i beboernes hverdag. I løbet af projektperioden er deltagende beboere blevet gladere, forbedret korttidshukommelse, damerne med afasi har oplevet en stor succes, da de opdagede, at de kunne synge uden at skulle famle efter ordene. Deres sprog er generelt forbedret. Vi fik endvidere mulighed for at præsentere vores projekt som en poster på Nordisk Gerontologisk Kongres, hvor vi vandt publikumsprisen ud af 123 deltagende plakater.

Plakaten kan ses her

Musikprojektet holder sommerferie, men starter op igen til september. Projektet er støttet af Sonja Sandvangs Fond.

 

Ud i det blå- lejrskoleophold for plejehjemsbeboere

Vi har fået penge fra Socialministeriets "aktive ældre"-pulje til brug ved lejrskoleophold rundt om i det Danske land, så vores beboere kan komme ud og få sand under tæerne, og nyde skov og strand. Det vil blive nogle ture med fokus på aktivitet og udforskning af sanserne. Det blev til en tur på Solborgen, og en tur til Fanø. Fælles for turene var fokus på udendørsoplevelser, og oplevelser for krop og sjæl.

 

Forebyggende indsats mod ensomhed og tab af social identitet

Betaniahjemmets frivillige forening har ansøgt Social- og integrationsministeriets pulje til forebyggende og opsøgende indsatser overfor ufrivilligt ensomme ældre. Foreningen søgte midler til en organisering og forstærkelse af besøgsvenfunktionen, for derigennem at forebygge ensomhed og tab af social identitet ved flytning til plejebolig. Vi er så heldige at ansøgningen blev imødekommet. Projektet bliver nu sat igang, og vi håber, at det bliver en stor succes. Projektets videre forløb kan følges her på siden.

 

Cost-effectiv studie af ernæringsindsats blandt svage underernærede ældre

Sammen med Frederiksberg Kommune, hjemmeplejen og plejehjemmet Østervang er vi igang med et projekt vedrørende ernæringsindsats for svage ældre. Projektet forløber i 3 faser: 1.fase afdækkede de nuværende ernæringsindsatser. 2. fase var kompetenceudvikling af ernæringsnøglepersoner, 3.fase er igang nu og involverer en aktiv indsats overfor underernærede ældre i kontrolgruppen.