2013

 

Musikprojekt

Musikprojektet startet i 2011 fortsættes.

Musikprojektet er stadig en bragende succes, der indbefatter flere og flere beboere, et par frivillige og en beskæftigelsesvejleder. Musikken gør en meget stor forskel i beboernes hverdag, og skaber en fantastisk stemning i hele huset. Tirsdag står for alvor i musikkens tegn. Målgruppen er stadig beboere med en interesse for musik og sang, og inkluderer beboere med demens og/eller afasi. Effekten af projektet er at vores udafreagerende beboere er roligere, humøret er bedre, og for mange ses der også en forbedring i hukommelsen, da de bliver bedre og bedre til at huske sangene og kan huske at de har en aftale med musikterapeuten.

Projektet er støttet af Sonja Sandvangs Fond.

 

Vores musikterapeut hedder Mette Poulsen. Man kan læse mere og hende og hendes arbejde her: www.levende-sanser.dk

Forebyggende indsats mod ensomhed og tab af social identitet

Projektet blev startet i 2012, på baggrund af en ansøgning til Socialministeriet. Der er blevet etableret en besøgsvenneordning, hvor hveranden af de nye beboere får tildelt en besøgsven, hvis de ønsker det. Projektet er en stor succes, både for beboere og de frivillige. Der bliver skabt nogle gode bånd mellem beboerne og de frivillige. Beboerne bliver hurtigere en del af aktiviteterne i huset, humøret er højt og engagementet på begge sider er enestående.