2014

Projekt med Falcon Basketball klub

I 2014 fik vi et samarbejde i stand med Falcon Basketball klub, som kom her i løbet af en 14 dages periode og trænede basket med vores beboere. Fysisk niveau, kørestol eller rolator var ingen hindring. Der blev gået til bolden med stor iver inden projektet sluttede med en træning i klubben og efterfølgende som tilskuere til en kamp, hvor klubbens kvindehold spillede.

 

Kunstinstitutionen Valby Børneasyl

I løbet af 2014 havde vi flere gange besøg af kunstinstitutionen Valby Børneasyl, som sammen med de ældre fik lavet to store malerier på 1m x 1,8m. Motiverne var på det ene generel leg og udfoldelse, på det andet billede er der lavet et træ hvor bladene er børnenes og de ældres hænder.

Både børn og ældre havde det fantastisk i hinandens selskab og det var dejligt at opleve at man aldrig bliver for gammel til at fortælle røverhistorier.

 

Musikprojektet

Der er stadig musik og sang på programmet i Betaniahjemmet. Musikterapeut Mette B. Poulsen kommer hver tirsdag og kredser for solisterne og samler korene til sang inden der spilles op til fællessang på en af etagerne.
Musikprojektet afsluttes også dette år med en stor Betaniarevy, hvor de optrædende beboere underholder og giver den gas foran deres med-beboere og familier.