2016

 

ELDORADO

ELDORADO var et projekt der skulle afprøve og forbedre hovedmåltider til ældre. Projektet er et samarbejde mellem Innovationsfonden, Eldorado og Herlev-Gentofte Hospital. Projektet fokuserer på forebyggelse af underernæring og fremme af trivsel for ældre i eget hjem ved optimering af madservice. På Betaniahjemmet har ca 30 beboere hjulpet i et forsøg med at vurdere smag, udseende og tekstur for 40 hovedmåltider. Resultateterne er blevet brugt til at forbedre måltidstilbud for ældre i eget hjem, ligesom resultaterne er gennemgået på Betaniahjemmet med henblik på opsporring af tygge/synkebesvær og indsats mod uplanlagt vagttab.

 

Kollegial sparring

I 2016 ansøgte vi og fik midler fra Forebyggelses Fonden til at gennemføre en forebyggelsespakke kaldet "kollegial sparring". Formålet med pakken var at styrke medarbejdernes kompetencer til faglig sparring og refleksion, som et redskab i at forebygge psykiske belastninger og udfordringer på arbejdspladsen. Et andet ben i forebyggelsespakken var fysisk træning, som skulle forebygge fysisk nedslidning af medarbejderne. I 2016 blev der uddannet nøglepersoner, som dels skulle være tovholdere på sparrings-sessionerne og forestå udførelsen af de fysiske øvelser. Alle medarbejdere blev efterfølgende delt op i hold og 2 nøglepersoner pr. hold, og har så brugt resten af 2016 på at lære, afprøve, udvikle og evaluere metoden. I 2017 er kollegial sparring blevet implementeret som en kontinuerlig indsats. Alle medarbejdere deltager i tværfaglige grupper, der mødes med ca 4 ugers mellemrum efter fast planlagt skema. Nøglepersonerne har dannet deres eget netværk der mødes 8-10 gange årligt. 

 

Kogebogen "Øjeblikket"

Den mangeårige drøm om at lave en kogebog, der skulle kombinere gode historier fra beboerne med gode opskrifter fra Betaniahjemmet blev endelig indfriet i 2016, da vi udgav kogebogen "Øjeblikket".

Bogen er Betaniahjemmets årskalender om mad, liv og glæde. Den indeholder et fint miks af hverdagen på Betaniahjemmet  med små historier fra både beboere, personale og pårørende og naturligvis opskrifter på den gode mad. En mad der er lige til at gå til. Bogen er tænkt som appetitvækker, inspiration og som din personlige  fødselsdagskalender.
Udgivelsen er sket i samarbejde med SandvangsFond