2017

Musikprojekt i nye klæder

I efteråret har vi startet et nyt musikprojekt som kører en gang om ugen. Musikterapeut Johannes Skjelbo synger fællessang, og kommer rundt på etagerne for at motivere og inspirere beboerne til at deltage i kor. 

Kommunikationsprojekt

Ligeledes i efteråret 2017, har vi kickstartet et projekt der skal kortlægge og analysere den interne kommunikation. Projektet skal udmunde i forslag til forbedringer samt en intern kommunikationsstrategi.