PERSONALE

Vi forventer, at vores medarbejdere er fagligt dygtige og kan arbejde selvstændigt, tværfagligt, og ansvarligt. Foruden at de er fleksible, kreative, lydhøre, åbne, og ærlige.  Og ikke mindst, at man kan yde omsorg, har respekt for hinanden, og efterfølger Betaniahjemmets værdigrundlag; at alt er muligt, indtil det modsatte er bevidst. Samt at man er indstillet på at ville ’mødes’, sådan at vi sammen kan skabe en god arbejdsplads for hinanden og et godt hjem for beboerne. 

På Betaniahjemmet vægter vi forskellighed. Vi har den indstilling, at alle kan bidrage med noget positivt og spændende til hjemmet uanset etnicitet, baggrund og køn.

 

Det rummelige arbejdsmarked 

Betaniahjemmet ønsker at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til den ledige nydansker, der gerne vil snuse til livet på en dansk arbejdsplads og plejehjemmets arbejdsfunktioner eller senioren, som har lyst til at bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Kernen i disse tiltag er fleksibilitet, samt tryghed gennem en mentorordning. Udover at løfte et socialt ansvar, kan det forhåbentligt betyde en udvidelse af arbejdsstyrken på ældreområdet på sigt.  

Elever og studerende

Vi er praktiksted for mange sosu-elever. Vi mener vidensdeling er vigtigt, og at det er vigtigt at de studerende får så god en start og balast med sig i deres videre arbejdsliv.

Derudover har vi ofte praktikforløb for studerende på andre uddannelser, det kunne for eksempel være en bachelor-praktik for en Metropol-studerende.