Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Vi fokuserer på dine individuelle ressourcer, og hvis du har lyst, inddrages du i hverdagens gøremål som fx at dække bord, passe blomster, vaske op, tørre støv af, lave kaffe m.v.

 

Det er vigtigt, at du bruger dine ressourcer i dagligdagen for at bevare dine funktionsevner, så længe det er muligt.Mandag den 18. marts 2024 afholdt vi det årlige fællesmøde for alle Betaniahjemmets beboere og pårørende. Under mødet holdt Betaniahjemmets fysioterapeut oplæg om HVERDAGSREHABILITERING.


Her kan du se slides fra oplægget.


Trappetræning web
Mobil i ældre web
Rehab i elevator web
Rehab Mona web
Thorvald web
Gangtræning web
Kaffe web
Bendt 2 web
Frits slår græs web
Kør kørestolen web
Klaverspil web
Kryds og tværs web
Rehab bremsen web
Ellen vasker op
Fru Kejser web
Høstfest web